words of the day

Telugu Movie news, Galleries, Photo Albums, stills, Designs, wallpapers

find more at www.anigalla.net

Sunday, May 25, 2008

Elections In Telangana

గుమ్మడి కాయల దొంగ ఎవడంటే బు జాలు తదుముకొన్నడన్ట రొశయ్య లాన్టొడు.. :)
కర్నాటక ఎలెక్షన్ ఫలితాలు ఆంధ్ర బై ఎలెక్షన్స్ మీద ఎఫెక్ట్ ఉండదని చెప్పుకొచ్చాడు.. :)
దేశమంతా చూస్తుంది.. :) ఆది సరే, ఎఫెక్ట్ ఉంటే ఏంటి లేకపోతే ఏంటి గాని.. నాకో డౌటు .. కాంగ్రెస్ ఈ ఎలెక్షన్స్ లో వూడబొడిచేడేం లేదని మన రొశయ్య ముందే ఫిక్స్ అయ్యాడా? హాహాహా ..:)
కాన్ఫిడెన్స్ ... ఎం చేస్తాం?

Digg this

Harry Potter acotor Robert Knox Killed in Fight

he was stabbed to death protecting his younger brother ..

Robert Knox, 18, who acted alongside Daniel Radcliffe in Harry Potter and the Half-Blood Prince, became the 28th teenager killed in Britain this year, and the 10th in London to die from stab wounds.
unfortunate young boy..

for full information please follow the link provided..

Robert Knox Died

Robert Knox Died

Digg this

What are the newest theat to America?

WoW.. nice to know that people feel the way "Close to Reality" is feeling..
have a look at it.. its a question been asked in "Yahoo Answers" 9 months ago..
somebody has sent me the above link saying that the answer is cool n real..

finding the faults in the above spelling of "threat"? :)
intentionally left it as "theat" coz tht was the spelling they used in d question..

follow the above link.. or follow this..
What are the newest theat to America?

of course "Close to Reality" has given some nonsense answers too.. one of which has also been selected as "Best Answer" apart from the above.. :)

that is.. :) c d following..

Who indiains top10 famouse ladies ?

Digg this

BJP wins Karnataka Elections 2008

still in the idea of blaming "BJP" as Hindu special? Almost every other party in the country deserted BJP saying religious party.. none are exceptional including AIADMK, TDP.. but what BJP's stand today in the national Level is everyone knows.. Gujarat, Himachal Pradesh, and Now in Karnataka.. doesn't it tell us what the people of this country are thinking about BJP, not the parties.. Yes, its not the parties and their statements.. its the people..

and now they are expressing their support and feelings.. seems like time for congress to think again n again n again on their policies and their administration in the states they are ruling.. if not, very soon.. the word "CONGRESS" will be a history for the generations coming.. :) campaign of giants like "Sonia, Manmohan & Rahul" couldn't save the party in Karnataka.. May be mr.veerappa moily better go and take care of his state CONGRESS.. :) Btw, YSR and NTR's daughter Purandhareswary also went to do campaign for CONGRESS.. :) time for Purandhareswary to understand that she won irrespective of Party Just bcoz of NTR.. not for her personal charm or her husband's ... :) nobody is going to listen to her unless she follow the foot steps of her father.. tht steps we all know.. Against to Congress..

Parties said Modi Modi... but what happened? He won.. not just won.. he won comfortably.. then HP results.. Now Karnataka results.. what Congress is doing in Andhra is nothing but following the foot steps of Narendra Modi... :) saying "Development" .. "Development".. whole state is watching who is really Developing.. :) people or leaders.. then comes TRS.. with Telangana.. what happens if KCR become CM of Telangana and after few years only certain districts of telangana developed much bcoz of good leaders and the others don't? what if the other districts in telangana itself gets united and ask for separate state called "MINI TELANGANA"? will he accept to divide the state into mini telangana? :) all this a** holes are taking care of their own agenda.. why don't we understand? if all these a**holes did sit for drinking in the night and getting up in d afternoon and do nothing for their districts or constituencies to which they r representing, ofcourse.. the place won't b developed.. they created it.. they are responsible for it.. its not a united state.. all this while what these a**holes did?

please don'y buy the stories of these leaders and their stories.. we r all one.. we shouldn't forget on what grounds our state has been formed.. if everybody wants a separate .. Guys.. I also want a separate state for NALGONDA or KARIMNAGAR or ADILABAD.. i want to be the CM... :)

Digg this

doit.net.in IT guys meet in Hyderabad

మనం బాగున్టే గాని నలుగురికీ ఏమన్నా చెయ్యటం చేద్దామన్న ఆలోచన చెయ్యటం చెయ్యొచ్చు.. ఈ ఆలోచన ఈ రోజు మనం చేస్తున్నాం అంటే మన స్తితి ఈ రోజు బాగుంది అనే కదా.. మంచిది మనం బాగుంటే, మంచిదే మనం ఇలా ఆలోచించగల్గుతున్నామంటే.. ఈ మన స్టేటస్ కి పాత ప్రభుత్వాలే కారణం అని చెప్పట్లేదు, ముందు మన ఎఫర్ట్ మన మీద మనకి నమ్మకం, మన ప్రయత్నం లేకుండా ఇవన్నీ సాధ్యం కాదు.. సరే.. మనం బాగా చదివాం, పైకొచ్చాం, సాఫ్ట్వేర్ రంగం లో కాస్త జ్ఞానం సంపాదించాం.. ఉద్యోగం కోసం ఎదురు చూస్తున్నాం.. మరి మనమంతా ఉద్యోగాలు చెయ్యటానికి కావాల్సీనన్ని కంపనీ లు మన రాస్త్రం లో ఉన్నాయా? బయటి దెశల్నుండి Mణ్C లు మన దగ్గరికి వచ్చి కంపనీ లు స్తాపించి ఉద్యోగ అవకాశాలని పెంచే రకం గా మన దగ్గర Infrastructure ఉందా అంటే మనం కాస్త flashback లోకి వెళ్లాల్సిందే.. ఒక పది సంవత్సరాల క్రితం ప్రపంచం లో, అంతెందుకు, దేశం లో మన రాష్ట్రం IT లో ఏ స్థానం లో ఉందో ఆలోచించాలి.. bangalore మన దేశం లోనే నంబర్ వన్ అని, PUNE, CHENNAI, etc., నిదానంలతో గా ఆంధ్ర ఆ స్థానం కోసం పోటీ పడుతూ ఇప్పుడు దేశంలోనే HYDERABAD IT కి ప్రత్యేకమైన స్థానం ఉంది అంటే ఆది మరి CONGRESS చలవో, TRS చలవో, లేక MEGA STAR చలవో.. :) ఇప్పుడు మేము బాగున్నాం.. మేము మరో నలుగురికీ మంచి చేద్దాం అనుకుంటున్నాం, కాకపోతే చేంజ్ ఏంటంటే, మేము చేతులు కలుపుతుంది మా ఈ స్థితి కి దోహద పడిన వాళ్ళతో కాదు.. ఈ విధమైన్ పాలిసీ లు లేకుండా, ఏదో పొడుస్తాం, ఇరగడీస్తాం, అని వస్తున్న కొత్త వాళ్ళతో.. ఎవరు వర్ల్డ్'శ్ బెస్ట్ CEO & Administrator ఒఫ్ తే స్టేట్ తో కాదు.. ఈ మాత్రం అనుభవం లేని వాళ్ళతో..

24pan10a
ఈ మధ్య తన ఒక లెటర్ లో డైరెక్టర్ వెంకట్ కూచిపూడి చెప్పినట్లు.. తెలిసిన ఫోర్మోల తో ముందుకు వెళ్ళి, దానికి సవరన్లు చేసుకొని సక్సెస్ సాధిచటం చాలా సులభం మరియు తక్కువ రిస్క్.. మనకి పాత ప్రభుత్వం పరిపాలనాడక్షత తెలిసినపుడు, అందులోని లోపాల్ని సవరించుకొని ముందుకు వెళ్ళడం లో తప్పేంతీ? ఇప్పుడు ఈ మెగా స్టార్ గ్రూప్ లో మాత్రం ఉన్నదేవారు.. పవర్ కోసం కొన్ని సంవత్సరాలు గా గోడ మీద పిల్లి, గుంత కాదా నక్క ల్ల కాచుకొని ఉన్న వాళ్ళు కాదూ.. ఇప్పుడు వీళ్ళు మొదలెడతారు రాస్త్రాన్ని డొచకోదం, డబ్బులు సంపాదించటం.. ఒక ఐదు సంవత్సరాల తర్వాత మన పొరపాటు పడ్డమేమో అని అనుకోటం , నిజాల్ని తెలుసుకోటం కన్నా, మన అందుబాటు లో ఉన్న అనుభవజ్ఞులతో కలిసి వెళ్ళటం బెటర్ ఏమో.. కాస్త ఆలోచించండి.. అనుభవ శూన్యులతో కలిసి కొవ్వొత్హులు వెలిగించి ప్రతిజ్ఞ లు చేసినంత సులభం కాదు, రాష్త్రానికి మంచి బావిష్యత్హు అందించటం అంటే..

Digg this